| o firme | technológia | produkty | kvalita | kontakt |
novinky
 
20.1.2009
Žiadne aktuálne informácie
 
 
 
 
viac
 
RoHS
 
Európska smernica RoHS sa zaoberá obmedzením používania nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (RoHS = Restriction of Hazardous Substances) a s platnosťou od 1. júla 2006 zakazuje používať (v koncentráciách prekračujúcich maximálne povolené hodnoty) v elektrických a elektronických zariadeniach šesť nebezpečných chemických látok, a to:
Maximálna povolená koncentrácia pre každú nebezpečnú chemickú látku je stanovená na 0,1% hmotnosti homogénneho materiálu. Výnimkou je kadmium, pre ktoré je hranica maximálnej povolenej koncentrácie stanovená na hodnotu 0,01%. Dôležité pritom je to, že tieto hodnoty sa nevzťahujú na koncovú hmotnosť produktu alebo jeho elementu, ale na hmotnosť homogénneho materiálu - materiálu, ktorý je teoreticky možné mechanicky oddeliť od iného materiálu. Je to jednoznačná definícia Európskej Únie.

ELVIN, spol. s r.o. sa rozhodla plne rešpektovať nariadenia smernice, a preto vylučuje používanie nebezpečných látok zo všetkých svojich výrobkov.

Dokumenty na stiahnutie v pdf formáte:

pdf_icon RoHS vyhlásenie_SJ
RoHS statement _EG
Smernica RoHS 2002_95_EC_SJ
Smernica WEEE 2002_95_EC_SJ

 

 

 
 
o firme | technológia | produkty | kvalita | kontakt
Copyright © Elvin spol. s r.o. & imagem