Výroba transformátorov namieru

Naša spoločnosť vyrába rôzne druhy transformátorov na mieru – vyrábame jednofázové, dvojfázové a ďalšie typy transformátorov.

Transformátory nielenže zodpovedajú za premenu elektrickej energie, ale zároveň sa používajú kvôli bezpečnosti. Čo však v prípade, keď do svojho zariadenia potrebujete transformátor, ktorý musí spĺňať odlišné parametre ako tie bežné? No predsa nechať si vyrobiť transformátor na mieru podľa vlastných individuálnych požiadaviek.

Čo sú transformátory?

Transformátory pracujú na princípe elektromagnetickej indukcie a slúžia na premenu elektrickej energie jedného napätia na elektrickú energiu ďalšieho. V prípade, že je cieľom galvanicky oddeliť dva obvody, tak aj na premenu rovnakého napätia.

Trafo je netočivý elektrický stroj, ktorý mení napäťové pomery a prúdové napätie v obvode, zatiaľ čo frekvencia sa nemení. Pracuje len so striedavým alebo jednosmerným napätím, teda napätím, ktoré sa dokáže meniť v čase.

Hlavnou úlohou transformátora je znižovať, zvyšovať alebo zachovávať napätie, čo má veľký význam vďaka nasledujúcim výhodám:

 • znižovanie investičných nákladov
 • úspory pri prenose na veľké vzdialenosti
 • bezpečnosť pri spotrebovaní elektrickej energie

Rozlišujeme dve základné skupiny transformátorov – toroidné a elektronické. Elektrické transformátory sú ľahšie a ich úlohou je usmerňovať jednosmerný elektrický prúd. Tie toroidné majú oveľa vyššiu hmotnosť a prechádza nimi striedavý prúd.

Na základe toho, z akého materiálu sú zložené, rozlišujeme transformátory z:

 • transformátorového plechu
 • feritového jadra
 • železoprachové

Viac o transformátoroch a princípe ich fungovania sa dočítate v našom článku.

Výroba transformátorov: Aké majú využitie?

Výroba transformátorov

Výroba transformátorov

Transformátory sa využívajú najmä vtedy, keď k správnemu chodu elektrického spotrebiča potrebujeme nižšie napätie, ako je v elektrickej sieti. To môžeme vidieť napríklad pri kúpeľňových ventilátorov, ktoré potrebujú napätie nižšie ako 230 V.

Transformátory majú svoje využitie aj v bežných sieťových adaptéroch. Sieťové napätie 230V, ktoré je vhodné na napájanie kuchynských spotrebičov, tepelných telies, elektrického náradia či lámp, nesedí rádiám, počítačom, tlačiarňam alebo televízorom. Tie na svoje fungovanie potrebujú oveľa nižšie napätie.

Preto je potrebné prispôsobiť potrebám konkrétneho spotrebiča aj napájacie napätie. Transformátorom sa najskôr napätie zníži a následne sa usmerní prúd. Napätie zo zásuvky transformujú na nižšie napätie aj nabíjačky na jednotlivé zariadenia, ako je mobil, notebook a podobne.

Transformátory majú svoje využitie aj pri prenose elektrického signálu vtedy, ak má byť signál prenášaný z jedného obvodu do druhého. To sa používa napríklad pri svetelných semaforoch pre hudobné efekty.

Používajú sa tiež na rozvod elektrickej energie pri dlhých vzdialenostiach, ako je napríklad pri napájaní obcí a sídlisk. V elektrárňach sa zase používajú blokové transformátory.

Transformátory sa pýšia pomerne jednoduchou konštrukciou a absenciou mechanicky pohyblivých častí, vďaka čomu sa vyznačujú extrémne dlhou životnosťou a nízkymi nákladmi na údržbu. Samozrejme, všetko za predpokladu, že bude transformátor používaný v súlade s jeho určením a technickou špecifikáciou.

Výroba transformátorov na mieru

Niekedy je potrebný vlastný elektrický transformátor, ktorý spĺňa všetky individuálne požiadavky špeciálneho zariadenia. Vtedy je na mieste nechať si vyrobiť transformátor na mieru.

Všeobecne funkčné transformátory nemusia zodpovedať vašim požiadavkám. Možno potrebujete konkrétne napätie alebo veľkosť, aby ste ho zmestili do krytu. Práve pre také príležitosti vyrába naša spoločnosť rôzne druhy transformátorov na mieru.

Výhody transformátorov na mieru

 • veľká variabilita rozmerov a tvarov
 • transformátory s malým aj väčším napätím
 • bez nutnosti niečo prispôsobovať
 • kusové aj sériové zákazky
 • možnosť zvoliť: výkon, napätie, schému zapojenia, hlučnosť, počet odbočiek, počet vinutí, rozmery transformátora, farbu
 • výber vybavenia ochrannými prístrojmi

Kvalita vyrobených transformátorov na mieru

Na kvalitu vyrobených transformátorov má vplyv hneď niekoľko faktorov. Základom je dôsledná kontrola kvality výrobkov a dostatočné technické vybavenie kontrolných pracovísk. Vďaka tomu sa zabezpečí požadovaná úroveň kvality jednotlivých transformátorov bez ohľadu na to, či sú vyrobené na mieru, alebo patria ku klasickým transformátorom s danými parametrami.

Podstatné je, aby kontrolné mechanizmy dodržiavali pri výbere jednotlivých komponentov prísne kritériá. Rovnako aj samotné kontrolné zariadenia musia spĺňať vysokú úroveň kvality.

Aké typy transformátorov sa vyrábajú?

Transformátory sa, ako väčšina súčiastok určených na reguláciu prúdových vlastností, sa používajú v jednofázovom aj trojfázovom prevedení. Kým trojfázové prevedenie dovoľuje usmerňovať napätie jednotlivo do viacerých vetiev, v prípade jednofázového je to jednoduchšie.

Transformátor sa zapája prostredníctvom konektorov alebo výstupov priamo nad danú vetvu alebo obvod. Pri inštalácii transformátora je potrebné orientovať sa na základe požadovaného sekundárneho napätia.

V priemyselnej oblasti sa aplikujú veľké transformátory ako nástroj, ktorý umožňuje zjednotenie vstupnej siete. V praxi to znamená, že je možné dosiahnuť prispôsobenie výrobných zariadení na konkrétne podmienky chodu zariadenia, a to aj v prípade, že pochádzajú z rôznych regiónov a majú odlišné štandardné napätie siete.

Menšie transformátory s veľkosťou a vzhľadom samostatnej súčiastky je možné zapojiť do elektrického obvodu a umožňujú tvorbu vetiev s rozdielnou hodnotou napätia.