Technologické vybavenie

Pre výrobu vinutých produktov má spoločnosť 34 navíjacích strojov domácej i zahraničnej výroby. Všetky tieto navíjacie stroje sú číslicovo riadené a programujú sa buď interným programátorom, alebo externým počítačom.

Programované súbory možno archivovať na záznamových médiách a v prípade potreby je možné znova ich zaviesť do pamäte navíjacieho stroja. Spoločnosť má k dispozícií aj zariadenie pre flayerové navíjanie a navíjací automat.