Predmetom projektu je zvýšenie energetickej efektívnosti prevádzkovo-administratívnej budovy. Realizáciou predkladaného projektu by firma zvýšila svoju konkurencieschopnosť, úplne alebo čiastočne eliminuje niektoré zo svojich slabých stránok, najmä „nedostatok vlastných zdrojov…“ a „vysoké prevádzkové náklady na vykurovanie a ohrev…“. Projektom tiež firma využije príležitosti, ktoré jej ponúka vonkajšie prostredie, najmä „možnosť financovania rozvojových projektov z eurofondov“. Projektom by bolo možné čiastočne eliminovať ohrozenia, najmä „neustále sa zvyšujúce ceny energií“.